„Iskolafejlesztés az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában”


TÁMOP-3.1.4/C-14-2015-0498
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerület – 100 százalékos támogatási intenzitás mellett – 19 946 023 .- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” pályázati konstrukcióban. Ennek az összegnek egy része Iregszemcsén a Deák Ferenc Általános Iskolában került felhasználásra.

A fejlesztés szakmai tartalma úgy lett összeállítva, hogy illeszkedjen a közvetlen és közvetett célcsoport szükségleteihez; a köznevelés fejlesztési irányvonalaihoz; valamint a regionális igényekhez. A fejlesztés hosszú távú célja a gyermekek és a fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend tiszteletben tartásával, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás szközeivel.

A programok között az alábbiak szerepeltek:

  • Természetközeli sporttábor (a tábor ideje alatt gyógytornász szakember bevonásával versenynap lebonyolítása) 1 alkalommal, 47 főre
  • Nyelvitábor (a tábor ideje alatt nyelvi ügyességi vetélkedő lebonyolítása) 1 alkalommal, 35 főre
  • Továbbtanulást támogató tevékenységek, 3 alkalommal, alkalmanként minimum 40 fő bevonásával
  • Családi nap, 1 alkalommal, minimum 80 fő bevonásával
  • Vetélkedő, 1 alkalommal, minimum 80 fő bevonásával
  • Ökodélután, 3 alkalommal, alkalmanként minimum 40 fő bevonásával

Pedagógus továbbképzések:

  • Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés - 1 alkalommal, 2 főre
  • Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzés 1 alkalommal, 2 főre
  • Az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásában történő alkalmazását segítő képzés 1 alkalommal, 8 főre

A fejlesztés biztosítja a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a gyermekek részére az élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését. Hozzájárul a környezettudatos magatartás megalapozásához, segíti az intézményi célok megvalósítása érdekében tevékenykedő kisközösségek – csoportok, körök – létrehozását, működésük feltételrendszerét. A projektben résztvevő valamennyi munkatársunk olyan hasznos gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodott, mely közvetlenül hozzájárul személyes teljesítményük hatékonyabbá tételéhez ezzel is emelve intézményünk szakmai színvonalát.